Inspiration til brug af massivtræ og limtræ

CLT - Cross Laminated Timber

En miljøvenlig fremtid bygges i træ


Massivtræ / Limtræ

vejer 80% mindre end beton og er derfor også mere miljøvenligt at transportere

Bærerdygtigt

og brandmodstandsdygtigt


Gode idéer fortjener godt håndværk


Bico Concept A/S, Amager Strandvej 390, 2770 Kastrup, Telf.: +45 50 73 25 87, Mail: post@bicoconcept.dk